Disclaimer

Garantievoorwaarden.

Het Mentale Dieet Plan en TURBO Actie plan komt met een 60 dagen niet-goed-geld-terug-garantie. Dit houdt in dat wanneer jij als deelnemer het Mentale Dieet Plan toepast en binnen de 60 dagen niet tevreden zou zijn met het behaalde resultaat, je gewoon je geld kan terugvragen. Wij nemen met andere woorden alle risico’s op ons. Zo zeker zijn we ervan dat, wanneer je Het Mentale Dieet Plan volgt, je ook daadwerkelijk tevreden zal zijn met het bereikte resultaat. het enige wat we van de deelnemers vragen is dat er er ook effectief mee aan de slag gaan omdat we uit ervaring weten dat je er tevreden resultaten mee zal behalen. En dit is wat de deelnemer wenst. Wij kunnen je ook garanderen dat wanneer je ervoor kiest om Het Mentale Dieet Plan niet toe te passen, dat je geen resultaat zal behalen, hetgeen de logica zelf is. Het al dan niet volgen van Het Mentale Dieet Plan is een keuze die wij niet voor jou kunnen maken. Wij garanderen tevreden resultaten voor iedere deelnemer die Het Mentale Dieet Plan toepast.

Aansprakelijkheid voor gezondheid

De makers van Het Mentale Dieet Plan en Het Turbo Actie Plan hebben er alles aan gedaan om de informatie op de website, in het E-boek en de emails zo accuraat mogelijk weer te geven. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen, verlies of schade die kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie.

Het materiaal dat op de website en in de Eboeks, emails en cursussen wordt gepresenteerd, heeft enkel tot doel algemene informatie te verschaffen betreffende gezondheid, voorzieningen op het gebied van gezondheid of andere gezondheidgerelateerde onderwerpen.

De makers van Het Mentale Dieet Plan en Het Turbo Actie Plan hebben geen directe of indirecte controle over de juistheid of de oorsprong van het gebruikte materiaal, hoewel ernaar wordt gestreefd de informatie gelijkluidend te laten zijn aan die van websites met een goede reputatie en een hoge (kwaliteit) standaard. Alle informatie wordt aangeboden als algemene service en dient enkel als informatieverstrekking. Al het materiaal is afkomstig van een secondaire databron en ervaringsbelevenis van de makers zelf. Wil men het materiaal gebruiken in besluitvormingsprocessen, dan dient men dit vooraf met externe deskundigen af te stemmen.
deze informatie is niet bedoeld en wordt niet verstrekt als vervanging van professioneel medisch advies. Raadpleeg alrijd uw huisarts of een andere gekwalificeerd medicus (gezondheidsadviseur) voordat u aan een behandeling begint of wanneer u vragen heeft over een bepaalde medische aandoening.

Disclaimer:

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of misbruik van de informatie die in deze cursus of op de website wordt verstrekt. Deze informatie is er alleen op gericht informatief en onderhoudend te zijn. Het is niet bedoeld als professioneel advies of een aanmoediging tot handelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoduigd en?of openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze resulaten zijn enkel van betrekking op de persoon in kwestie, en zodoende kunnen resultaten in de praktijk afwijken.

Hoewel deze cursus met zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden.

>