10 Mentale Tips Voor Een Geslaagd Dieet

Hoe komt het toch dat je dieetpogingen vaak mislukken? En wat is het geheime recept van die enkele die wél succesvol zijn? Mentaal onderzoek naar de slaagkansen van een dieet dus en… deze tien verrassende mentale tips als resultaat.

Werk aan je zelfvertrouwen

‘Als je je slecht in je vel voelt, is je dieet al bij voorbaat gedoemd om te mislukken. Probeer je eerst goed te voelen om wie je zélf bent. Dan zal het diëten daarna veel makkelijker gaan.’ Wanneer jij met Het Mentale Dieet Plan willen afvallen, laat ik je steeds eerst zoeken naar je motivatie. Ik probeer je meer zelfvertrouwen bij te brengen. Hoe waardevol jij bent, hangt niet af van hoe jij eruit ziet of hoeveel kilo’s er op de weegschaal staan.’

Ga niet op dieet om ‘erbij te horen’

‘Jongeren gaan vaak op dieet omdat ze aan de verwachtingen van anderen willen voldoen. Het zijn vaak jongeren die erg twijfelen aan zichzelf, die het meeste risico lopen om te mislukken in hun dieet.’

Doe leuke dingen!

‘Veel mensen geloven dat ze pas naar het strand of zwembad kunnen gaan als ze gewicht verliezen. Zo ontzeggen ze zichzelf dingen waar ze plezier uit halen.  Ik ken jongeren die graag zwemmen, maar dat al vijf jaar niet meer doen omdat ze zichzelf te dik vinden. Dat probeer ik te voorkomen. Ik tracht je juist aan te moedigen om datgene te doen dat je leuk vindt. Dan ga jij je beter in je vel voelen en zal eten niet meer zo’n issue zijn.’

Ga kritisch om met het ideaalbeeld uit de media

‘Uit studies blijkt dat jongeren beïnvloed worden door een ideaalbeeld dat niet haalbaar en ongezond is. Ze spiegelen zich aan de slanke modellen in de modemagazines en op televisie. Momenteel worden heel wat studies gedaan met jongeren om hen kritisch te leren kijken naar mode, media …

Op langere termijn blijkt dat een serieus effect te hebben. Die jongeren ontwikkelen minder verstoord eetgedrag en hebben realistischere verwachtingen over een gezond lichaam.

Maar ook bij volwassenen hoor ik wel eens dat ze onrealistische verwachtingen hebben. Door beelden uit de media vinden ze bijvoorbeeld dat ze drie maanden na hun bevalling al opnieuw hun oude figuur zouden moeten hebben. Het is belangrijk om kritischer om te gaan met zulke boodschappen om te vermijden dat we te kritisch naar onszelf gaan kijken.’

Stop de fat talk

‘Als vrouwen onder elkaar zijn, evolueert het gesprek nogal vaak in de richting van uiterlijk en gewicht. Als iemand zich niet zo goed voelt en zegt dat ze graag een paar kilo wil vermageren, wordt daar gretig op ingepikt.

Dat is eigenlijk voor niemand goed. Vrouwen laten hun zelfbeeld nog al te vaak afhangen van hun uiterlijk en door fat talk wordt dat nog meer versterkt.’

De maatschappij zou wat toleranter moeten worden voor mensen met overgewicht

‘Hoewel in onze maatschappij het slankheidsideaal vooropstaat, weten we dat ongeveer de helft van de volwassenen met overgewicht kampt. Door met een negatieve blik naar die mensen te kijken, help je hen niet.

GRATIS 50 Heerlijke Dieetrecepten

Ontdek hoe je op een lekkere manier kan afslanken...

  • zonder honger te lijden
  • zonder JoJO-effect

Vul hieronder je voornaam en emailadres in om je 50 Heerlijke Dieetrecepten meteen te ontvangen en...
ontdek De 7 Simpele Stappen Om (buik)Vet Te Verbranden.

Integendeel: je maakt het die mensen nog moeilijker om hun probleem aan te pakken.’

Ga voor kleine stappen vooruit

Als je heel hoge doelen vooropstelt, is de kans veel groter dat je ontmoedigd geraakt. Vertrek vanuit hetgeen je nu doet en verander maximaal drie gewoontes tegelijkertijd. Probeer daarbij ook op je fysieke activiteit te letten. Enkel op je voeding letten, is vaak niet voldoende om op langere termijn gewichtsverlies te behalen. Afslanken is een combinatie van diëten én fysieke activiteit.

Beweging is echt een sleutelfactor om het vol te houden. Veel mensen met overgewicht vermijden juist sportclubs en zwembaden. Maar meer bewegen betekent niet per se dat je je uit de naad werkt in een fitnesscentrum.

Begin met kleine stappen: neem vaker de trap, parkeer je auto wat verderop, doe je boodschappen met de fiets … Bouw de fysieke activiteit langzaam op. Alleen zo wordt het een haalbare kaart en zal je er plezier aan beleven.

Zoek steunfiguren

Zoek een vertrouwenspersoon die jou wil steunen om je dieet vol te houden, zonder jou te veroordelen als het eens een keertje misloopt. Ook is het leuk om samen met vriendinnen een actievere leefstijl op te bouwen. Samen sta je sterker, want je kan elkaar aanmoedigen om vol te houden, ook op de moeilijkere momenten.

In Het Mentale Dieet Plan werk ik vaak één-op-één met de deelnemers waardoor je me op gelijk welk moment kan contacteren met je vragen, je twijfels, of gewoon voor een oppeppertje.

Zoek een dieet dat past bij jouw levensstijl

Niet elke persoon hoeft op dezelfde manier te eten of te diëten. Als je het belangrijk vindt om een of twee keer per week een glaasje wijn te drinken, sta jezelf dat dan ook toe. Anders wordt het dieet een soort dwang en is de kans dat je het niet volhoudt erg reëel.

In Het Mentale Dieet Plan leer je aan de hand van eenvoudige doch krachtige mentale oefeningen om je eetgewoonten geleidelijk aan te veranderen zodat het niet langer aanvoelt als ‘lijnen’.

Durf professionele hulp te zoeken

Mensen die voelen dat ze echt vastzitten in een verstoord eetpatroon, moeten durven professionele hulp te zoeken. Als er sprake is van controleverlies (vreetbuiten, braken …) of als je echt moedeloos wordt van het eindeloze jojoën, begin dan meteen Afslank Coaching Programma zoals Het Mentale Dieet Plan. Want eetproblemen in je eentje aanpakken, is bijna een onmogelijke zaak.’

Waarom een onderzoek naar de slaagkansen van diëten?

Eten en diëten nemen een belangrijke plaats in in het leven van veel vrouwen en – in mindere mate – van mannen. Het valt op dat jongeren veel minder wakker lagen van de gezondheidsrisico’s, maar wel veel belang hechtten aan hun uiterlijk en ‘erbij horen’.

Wat is de invloed van die types motivatie op het volhouden van een gezondere leefstijl?

Vroeger onderzoek toonde al aan dat diëten soms het tegenovergestelde effect teweegbrengt. Mensen die minder willen eten, gaan net meer eten dan mensen die niet op dieet zijn. Soms is er zelfs sprake van controleverlies en eetbuien. Dat is vooral zo op stresserende dagen of bijvoorbeeld als mensen al iets gegeten hebben dat volgens hun dieet niet mag. Daardoor heeft het dieet weinig kans om te slagen en nemen diëters toe in gewicht!

Toch blijkt dat het dieet bij anderen wel positieve effecten heeft: ze voelen zich beter en eten gezonder. Diëten kan dus zowel goed als slecht zijn, maar waarom dat zo is, weet men niet. Er lopen wereldwijd diverse onderzoeken om daarvoor een verklaring te vinden. Er zijn aanwijzingen dat motivatie een grote rol speelt.

Waarom zijn zo veel vrouwen geobsedeerd door hun gewicht?

Dat kan door verschillende trends in onze samenleving verklaard worden.

Ten eerste wordt veel belang gehecht aan het uiterlijk, waarbij slankheid geldt als een criterium om de aantrekkelijkheid van vrouwen te beoordelen. Het ideaalbeeld zijn zelfs vrouwen met ondergewicht. Daardoor kunnen de meesten niet voldoen aan dat ideaalbeeld en zijn ze ontevreden over hun lichaam.

Ten tweede is er een overaanbod van suiker- en vetrijk voedsel en is er een stijging van het aantal mensen met een buitensporige levensstijl. Daardoor kampen veel mensen met overgewicht en obesitas. Diëten wordt gezien als een strategie om een gezonder lichaamsgewicht na te streven.’

Wat zijn de belangrijkste redenen waarom iemand op dieet gaat?

‘Er zijn twee verschillende aspecten aan motivatie, namelijk de doelen (Wat motiveert hen?) die mensen willen bereiken:

1 – Gezondheid

Mensen beseffen dat hun overgewicht een risico vormt voor hun gezondheid: hart- en vaatziekten, suikerziekte, gewrichtsklachten … Deze groep wil op dieet om zich gezonder en fitter te voelen.

2 – Uiterlijk

Anderen willen op dieet om het uiterlijk te verbeteren: ze willen er slanker uitzien, zodat anderen hen aantrekkelijker zouden vinden.

Daarnaast heb je ook de motieven: het ‘waarom’ van motivatie:

Interne druk

Veel mensen ervaren een interne druk om te diëten. Ze willen hun eetgedrag aanpassen om gevoelens van schaamte of schuld te vermijden. Die mensen vertrekken vaak vanuit een heel negatief zelfbeeld en hopen via een vermageringskuur hun zelfwaarde een ‘boost’ te geven.’

Externe druk

Mensen met overgewicht krijgen vaak te horen dat ze ‘daar toch iets aan moeten doen’. Meestal is dat goed bedoeld: de huisarts, vrienden of familie zijn dikwijls gewoon bezorgd, omdat ze weten dat obesitas gezondheidsrisico’s inhoudt. Maar het is vooral de manier waarop dat gezegd wordt die belangrijk is. Je kan iemand ronduit zeggen dat ze 10 kg moet afvallen, maar als die mevrouw dat al tien jaar probeert en daar nooit in slaagde, krijgt zij het gevoel dat er niet naar haar geluisterd wordt.

Eigenlijk zou daar dan dieper op ingegaan moeten worden.In Het Mentale Dieet Plan vertrekken we vanuit de levensstijl van de persoon. Wat heb je al geprobeerd? Hoe kan je eetgedrag aangepast worden? Dat is haalbaarder dan een onrealistisch dieetplan.

Persoonlijk belang

Mensen gaan op dieet omdat ze geloven dat ze er persoonlijk beter van zullen worden. Ze doen het omdat ze het zelf willen.

Omdat het leuk is

Er zijn mensen die diëten gewoon leuk vinden. Zo kan een diëter gezonder eten omdat ze plezier beleeft aan het bereiden van gezonde maaltijden, omdat ze gezonde voeding eten belangrijk vindt.

In de praktijk zien we dat deze twee laatste motivaties meestal samengaan. Mensen die diëten uit eigenbelang, beleven er ook vaak plezier aan.

Wat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek?

Ten eerste blijkt het heel moeilijk om zelf gewicht te verliezen en dat gewichtsverlies lang te behouden. Het is daarom belangrijk om je niet blind te staren op je gewicht, maar je vooral te richten op het uitbouwen van een gezonde leefstijl.

Ten tweede blijkt dat het type motivatie de slaagkansen van een dieet mee bepaalt. Diëters die zich onder druk gezet voelen om te vermageren en die zich vooral focussen op het uiterlijk, blijken meer moeite te hebben om een gezonde leefstijl uit te bouwen. Ze gaan net meer piekeren over hun eten en gewicht, en verliezen vaker de controle.

Diëters die persoonlijk achter hun dieet staan en vooral gezonder willen worden, blijken meer kans te hebben om gewicht te verliezen.

Een derde belangrijke conclusie was dat jongere diëters meer kans hadden om zich onder druk gezet te voelen en op hun uiterlijk te richten dan oudere diëters. Jongeren worden in onze maatschappij vaak geconfronteerd met beelden die het ultradunne schoonheidsideaal verheerlijken.

Daardoor willen ze gewicht verliezen, zelfs al hebben ze een normaal gewicht. Ook mensen met overgewicht bleken zich vaker onder druk gezet te voelen om te diëten.

Zij ervaren soms dat anderen hun veroordelen omdat ze een aantal kilo’s te veel hebben, waardoor ze vanuit schaamte- en schuldgevoelens op dieet gaan, hetgeen meer piekeren en controleverlies over eten voorspelt.’

Kan je je eigen dieetmotivatie veranderen?

‘Mensen kiezen niet bewust voor een bepaald type motivatie. In onze maatschappij heerst immers een enorm slankheidsideaal en het is moeilijk om daar niet in mee te gaan, zeker als je vaak twijfelt aan jezelf of als je gevoelig bent voor wat anderen over je denken.

Net daarom kan je niet zeggen dat mensen ‘kiezen’ voor een bepaald type motivatie. Dan zou je mensen weer stigmatiseren, iets waar ik net van wil afstappen. Je moet diëters geen schuldgevoelens aanpraten door te zeggen dat ze met de verkeerde motivatie begonnen zijn. Ik wil juist de boodschap overbrengen dat ieder mens – ongeacht z’n uiterlijk of (over)gewicht – waardevol is.

Als mensen zich goed voelen over zichzelf, is de kans veel groter dat ze op een gezonde manier investeren in hun leefstijl.’

Tot slot…

Laatste en waarschijnlijk belangrijkste punt… het eeuwig uitstellen…

Je wil wel beginnen maar het komt nu even niet goed uit want… je hebt een feestje volgende week, je verjaardag komt eraan, je vertrekt binnenkort op vakantie,… er is altijd wel een reden te bedenken waarom het vandaag niet ‘het juiste moment’ is. Herkenbaar?

Maar laat me je een geheimpje verklappen, er komt nooit een “juist moment”.

De waarheid is dat het geen rol speelt welke dag of maand het is.

…en het speelt geen rol welke periode van het jaar het is…..omdat het idioot is om te wachten op een welbepaalde dag of maand om slank te worden.

Waarom zou je zo dik willen blijven tot een bepaalde “maand” of “periode van het jaar”?

Begin gewoon nu.

Probeer enkele van de 50 Heerlijke Dieetrecepten uit en je zal merken dat je ook op een lekkere manier kan afslanken.  

Want na je verjaardag of je vakantie komt er weer iets nieuws waardoor het net niet uitkomt.

Begin gewoon nu en kijk hoe ver je komt.

Als je blijft wachten op dat ‘juiste moment’ komt er nooit wat van. Wanneer je gewoon begint en kijkt hoe ver je komt zal je merken dat je veel meer bereikt dan je aanvankelijk gedacht had.

Wacht niet op motivatie, maar vertrouw erop dat wanneer je nu begint de eerste resultaten je vanzelf motiveren om door te gaan.

Dat is hoe succesvolle afslankers het doen… ze kiezen een echt goed en gezond programma en zetten er dan hun schouders onder en nemen volop actie.

Tja, misschien geen “pottenbrekend nieuws”, maar zo is het wel.

Kies een programma waar je jezelf goed bij voelt en neem dan actie. Dit is de snelste weg naar een slank, fit en gezond lichaam.

Heb jij het gevoel dat je te veel eet of dat jij je gewicht NIET onder controle hebt?

Heb je alle diëten reeds uitgeprobeerd zonder dat je ze kon volhouden omwille van allerlei gekke regeltjes die je dagelijks leven onmogelijk maken?

Heb je ondertussen ervaren dat er werkelijk geen enkel pilletje of shake bestaat dat je op lange termijn doet afslanken en je gewicht laat behouden?

Zit je nog steeds met een ongecontroleerd overgewicht dat dagelijks door je hoofd spookt waardoor je jezelf niet vrij en onbezorgd voelt?

Dan is het misschien de moeite om eens iets anders te proberen en te ervaren hoe Het Mentale Dieet Plan jou je Ideale Gewicht Terug Geeft…

50-heerlijke-receptenHoe zou jij jezelf voelen wanneer je jouw overtollig (buik)vet verbrandt hebt met heerlijke recepten…?

Wat wanneer jij ein-de-lijk verlost bent van die overtollige kilo’s en vetrolletjes en niet langer last hebt van het JOJO-effect of het gevoel hebt dat je constant zit ‘te lijnen’?

Ontdek in mijn Afslank Rapport (27 blz.) oa. de 10 Redenen Waarom Je Momenteel Geen (Buik)vet Verbrandt En Hoe Je Dit Oplost(!) en ontvang GRATIS 50 Heerlijke Dieetrecepten voor een Platte Buik als extra kadootje.

Klik hier
om het op te slaan.

Tot binnenkort,

Katja Callens
Auteur van “Het Mentale Dieet Plan”

P.S. Dit rapport heeft al meer dan 126,789 afslankers terug op het juiste pad gebracht waardoor ze nu dagelijks van hun ideale gewicht genieten met heerlijke, gezonde gerechten… Voor mij hoef je dit niet te lezen,… zij zijn echter zeer blij dat ze dit wel gedaan hebben.

 

Deel desgewenst dit artikel

>